Edukacja ekologiczna
w Wodociągach Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Działania swoje kierujemy przede wszystkim do dzieci, uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach w nim zachodzących, a także uświadamiając im ich wpływ na środowisko.

W roku szkolnym 2009/2010, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, rozpoczęło swą działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzony w ramach Centrum cykl spotkań warsztatowych z uczniami  klas I-III szkół podstawowych nosi nazwę „Akademia Kropelki”. Cotygodniowe spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej już na stałe wpisały się w trend promowania i kształtowania świadomości społecznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Formą przekazu jest interaktywne przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki”, które poprzez zabawę wprowadza dzieci w zagadnienia związane z ochroną akwenów wodnych i ich otoczenia, a także uczy racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Rezerwacja terminów odbywa się elektronicznie w oparciu o Regulamin uczestnictwa. Projekt kierowany jest do przedszkoli województwa małopolskiego, dla zorganizowanych grup liczących od 10 do 25 przedszkolaków w wieku 4-6 lat pod opieką wychowawców.

Udział w przedstawieniach jest całkowicie BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy!