O Wędrówkach

„Wędrówki Kropelki” to jeden z kilku programów wdrożonych w ramach Edukacji Ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa. Jest to autorski projekt warsztatów poświęconych wodzie pitnej, ochronie jej źródeł, perspektywom ekologicznym.

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie ponad 115-letniego Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ul. Księcia Józefa 299.