Zakończenie roku w Akademii Kropelki


Za nami kolejny rok ekologicznej edukacji w "Akademii Kropelki". W tym roku padła rekordowa liczba dzieci uczestniczących w lekcjach. Udział wzięło prawie 900 uczniów krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych.

Krakowskie Wodociągi od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska i propagowanie postaw proekologicznych. Działania swe kierujemy przede wszystkim do dzieci, uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska. Naszym celem stało się rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

W roku szkolnym 2009/2010, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, rozpoczęło swą działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Przeprowadzany w ramach Centrum cykl spotkań warsztatowych z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych nosi wspólną nazwę „Akademia Kropelki”. Cotygodniowe spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej na trwałe już wpisały się w trend promowania i kształtowania świadomości społecznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. W trakcie zajęć klasy dzielone są na zespoły, które rozwiązując krzyżówki i rebusy, dopasowując elementy układanek, uzupełniając obrazki i grając w ogromnych rozmiarów grę planszową zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii. Dzięki formie zajęć (a właściwie wspólnej zabawie) jak i sposobowi ich prowadzenia młodzi ekolodzy z żalem opuszczają nasze Centrum Edukacji Ekologicznej.

Cel wydaje się być za każdym razem skutecznie osiągany, gdyż opuszczający nasze mury goście znają cykl obiegu wody w przyrodzie, umieją wymienić różne źródła wody, potrafią zidentyfikować główne zanieczyszczenia i zagrożenia dla źródeł wody, a także wiedzą, że większość z tych zanieczyszczeń to wynik działalności człowieka. Prawdziwy Przyjaciel Kropelki potrafi także zauważyć różnicę pomiędzy wodą surową i uzdatnioną, a nawet zna uproszczony schemat procesu uzdatniania wody.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
(KC)

Dodano w dniu 19/06/2015