Światowy Dzień Wody w Wodociągach Krakowskich

22 marca, jak co roku, w Wodociągach Krakowskich obchodzono Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom zwraca naszą uwagę na związki między jakością wody, a godnymi warunkami zatrudnienia.
 

Prawie 1,5 miliarda ludzi na świecie pracuje w zawodach związanych z pozyskiwaniem i dostarczaniem wody. Cały ich wysiłek skupiony jest na pracy, której najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, która jest niezbędna do życia i rozwoju ludzkości. Wiele spośród tych osób pozbawione jest praw pracowniczych, a co za tym idzie, nie mają ochrony socjalnej ani prawnej. Tematyka tegorocznego Światowego Dnia Wody koncentruje się wokół zagadnień związanych z kwestiami ilości i jakości dostarczanej wody, co w efekcie może mieć ogromny wpływ na jakość życia, pracy oraz rozwój gospodarczy. Zatem hasło „Woda i praca” staje się niezwykle aktualne.
 
Światowy Dzień Wody w Krakowie

Dla Wodociągów Krakowskich 22 marca 2016 r. stał się doskonałą okazją do zaproszenia najmłodszych Krakowian do wspólnej zabawy i zapoznania się ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie. Dzieci, które gościliśmy w ZUW Bielany dowiedziały  się, czym zajmują się pracownicy Wodociągów Krakowskich, obejrzały samochód specjalistyczny Zakładu Sieci Kanałowej oraz wzięły udział w warsztatach „Akademii Kropelki” i interaktywnym przedstawieniu „Wędrówki Kropelki” – programach edukacyjnych, które w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z wodą oraz umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych. W programie wydarzenia znalazły się również eksperymenty przeprowadzone przez pracowników Centralnego Laboratorium. Najwięcej emocji wśród naszych małych gości wywołało palenie nitrocelulozy czyli magnetycznej waty, a wdychanie helu wywoływało salwy śmiechu. Na zakończenie spotkania, uczestnicy zostali „wyposażeni” w drobne gadżety, specjalnie przygotowane na Światowy Dzień Wody 2016 ulotki, a także informację, że w Krakowie prosto z kranów płynie dobra woda.
 
W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2016 Wodociągi Krakowskie zostały również Partnerem Głównym Pierwszego Festiwalu Edu Inspiracji - wydarzenia, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia na terenie ZUW Bielany, a  jego uczestnicy wezmą udział w wykładach tematycznych, zapoznają się z ofertą edukacyjną Wodociągów Krakowskich - dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej oraz działaniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanymi przez Spółkę. Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty poświęcone tematyce związanej z wodą, a ich uczestnicy poznają skuteczne techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zabawy wykorzystujące motyw wody w kulturze, plastyce oraz muzyce.
 
 

Dodano w dniu 21/03/2016