DNI OTWARTE ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY RUDAWA

Zapraszamy na zwiedzanie!

Przedłużamy czas zgłaszania grup do 12 października!

Skąd się bierze dobra woda w kranie? Jak pracuje stacja uzdatniania wody? Jakie są kolejne etapy uzdatniania wody? Co to jest koagulant? Tego wszystkiego i o wiele więcej będzie można się dowiedzieć, zwiedzając w dniach 14, 15, 16 października 2015 roku Zakład Uzdatniania Wody Rudawa. Z okazji swojego 60 – lecia  ZUW Rudawa otworzy przed Państwem swoje, niedostępne na co dzień „wrota”.

Zapraszamy grupy zorganizowane młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do ZUW Rudawa przy ul. Filtrowej 1, na 1,5 godzinne bezpłatne zwiedzanie. W dniach 14 i 15 października zwiedzanie rozpocznie się o pełnych godzinach 9.00 i 11.00, natomiast 16 października o godzinie 9.00. Grupy 10 do 30 osób można zgłaszać pod adresem mailowym: zwiedzanie@mpwik.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2015 roku. Zgłoszenie musi zawierać imiona, nazwiska i wiek osób zainteresowanych zwiedzaniem, a w przypadku opiekunów numery dowodów osobistych oraz telefon kontaktowy. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zwiedzania. Liczba miejsc jest ograniczona. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone mailowo i będzie oznaczało wpisanie na listę zwiedzających. Prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM, zawiera on wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia grupy oraz warunków zwiedzania.

Zakład Uzdatniania Wody Rudawa to jeden z czterech zakładów uzdatniających wodę dostarczaną mieszkańcom Krakowa. Wydajność ZUW Rudawa wynosi 55 tys. m3/dobę. Woda pochodząca z zakładu trafia m.in. do kranów w następujących dzielnicach: dzielnica VI Bronowice oraz dzielnica IV Prądnik Biały, do części Woli Justowskiej oraz całej Olszanicy w dzielnicy VII Zwierzyniec, do części Miasteczka Studenckiego AGH oraz Krowodrzy i Łobzowa w dzielnicy V Krowodrza, natomiast w dzielnicy III Prądnik Czerwony woda dostarczana jest mieszkańcom osiedla Prądnik Czerwony i osiedla Gotyk.

Dodano w dniu 01/10/2015